BENU publiceert onderzoek naar Medicijnmonitor

Equalis onderzoekt impact Medicijnmonitor

BENU Medicijnmonitor voorkomt ziekenhuis- en farmaciekosten

Equalis heeft in opdracht van BENU onderzoek gedaan naar de impact van de BENU Medicijnmonitor op de zorgkosten van cliënten. In de Medicijnmonitor zijn interventies gedefinieerd, die de zorg voor cliënten verbeteren. In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre deze interventies leiden tot besparingen op de farmaciekosten, ziekenhuis-kosten, huisartsenkosten en fysiotherapiekosten.

In de periode 2011 tot en met 2014 heeft de Medicijnmonitor naar schatting in totaal 32 miljoen euro aan zorgkosten bespaard (bandbreedte: 10 tot 54 miljoen euro) bij de apo-theken die deelnamen aan het programma. Deze besparing is met name op ziekenhuis-kosten (ruim 80%) en farmaciekosten. Bij de start van de Medicijnmonitor in 2011 nam een deel van de BENU apotheken deel, inmiddels is de Medicijnmonitor operationeel bij alle BENU apotheken. Hierdoor kan de besparing door BENU oplopen tot naar schatting 81 miljoen euro (bandbreedte: 27 en 136 miljoen) per jaar.

Het kwantificeren en verzilveren van de besparingen in de tweede lijn is in het huidige stelsel echter complex. De totale besparing als gevolg van de Medicijnmonitor komt momenteel slechts beperkt of niet tot uitdrukking in de kosten van individuele zie-kenhuizen. De totale besparing per ziekenhuis is relatief klein en wordt deels opgevuld met zorg voor andere patiënten. Daarbij hebben verzekeraars niet alle gegevens om het exacte bedrag van de besparingen per ziekenhuis vast te kunnen stellen. Een oplossing hiervoor is om ziekenhuizen en apothekers in een regio afspraken te laten maken over de integrale zorgverlening voor specifieke patiëntgroepen met een interventie van de Medicijnmonitor.

Link naar het onderzoek en het verantwoordingsdocument.