Betere selectie van sluisgeneesmiddelen is mogelijk

Blog in Zorgvisie

Zorgvuldige selectie sluisgeneesmiddelen leidt tot beter maatschappelijk resultaat

Voordat geneesmiddelen tot het basispakket toegelaten worden, worden geneesmiddelen met hoge kosten in de sluis geplaatst. Medicijnen worden in de sluis geplaatst wanneer verwacht wordt dat er een hoge omzet en/of hoge prijs mee gemoeid zal gaan. Gedurende de sluisperiode onderhandelt de minister met het farmaceutische bedrijf over een korting op de prijs.

Equalist Johan Visser pleit samen met Heine van Wieren (Tagliente) in Zorgvisie dat bij opname van nieuwe geneesmiddelen in de sluis ook rekening zou moeten worden gehouden met de specifieke marktsituatie om de verstorende effecten inzichtelijk te maken. Door voor een nieuw geneesmiddel naast financiële grenswaarden, ook de kosteneffectiviteit en de concurrentiepositie in ogenschouw te nemen, kan de selectie van sluisgeneesmiddelen veranderen. Dit kan uiteindelijk tot een beter maatschappelijk resultaat leiden. De blog hier is te vinden.