Blockchaintechnologie in de gezondheidszorg

Publicatie

Blockchaintechnologie biedt mogelijkheden om de informatielast in de gezondheidszorg te reduceren

Het ESB-artikel Blockchaintechnologie in de gezondheidszorg is gepubliceerd! Hierin beschrijven de Equalisten Piet Stam & Johan Visser e.a. de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie. Hieronder geven we een korte samenvatting:

In het huidige zorgstelsel speelt de beschikbaarheid van informatie een cruciale rol voor de partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. Blockchaintechnologie biedt mogelijkheden om de informatielast te reduceren. Blockchaintechnologie faciliteert namelijk data-uitwisseling in de keten en reduceert daarmee de administratieve last. Tevens biedt het mogelijkheden aan patiënten om informatie onderling, peer-to-peer, uit te wisselen. Ook biedt het kansen om burgers eigenaarschap te geven over persoonlijke data. Blockchaintechnologie kan om deze redenen bijvoorbeeld worden ingezet bij de basisregistraties, patiëntenverenigingen, bekostiging via de cliënt, horizontaal toezicht en de risicoverevening.


Meer weten over dit onderzoek?
Bel of mail Piet Stam
Of bent u geïnteresseerd in onze visie op datagebruik in de zorg?
Bel of mail
Piet Stam