Data gedreven werken in het sociaal domein

Met verklarend inzicht sturen op toekomstig resultaat in sociaal domein

Het ‘sturen in het donker’ wreekt zich

Met de decentralisaties in de gezondheidszorg hebben gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden gekregen om ondersteuning aan inwoners onder de Wmo en Jeugdwet te organiseren. Om deze ondersteuning goed te kunnen organiseren hebben gemeenten behoefte aan verklarend inzicht om te kunnen sturen op deze nieuwe verantwoordelijkheden. VNG directeur Jantine Kriens benoemde dat onlangs als “sturen in het donker”.

De urgentie aan inzicht neemt toe, immers nogal wat gemeenten hebben te maken met ontwikkelingen in de zorgsector waarop sturing nodig is, maar waarvoor de benodigde stuurinformatie ontbreekt.


“Deskundig, doortastend en resultaatgericht, dat zijn de mensen van Equalis. Samen met deze professionals hebben wij een nieuw verklarend model ontwikkeld. Hiermee kunnen we pro actiever sturen op nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein en zo betere ondersteuning aan onze inwoners bieden.”
Hans Polderman, MT-lid, Sociale Dienst Drechtsteden
 

Met Equalis krijgt u verklarende inzichten in kosten, bekostiging en verdeelmodellen binnen de zorg

Het vertrekpunt hiervoor is de ondersteuningsvraag van de inwoners in uw gemeente (wie doet er mee?) en welke kosten horen daarbij (kunnen we het straks nog betalen?). Op basis hiervan krijgt u inzicht in de prestaties van aanbieders (wie doet het goed?) en of de ondersteuning aan uw inwoners doelmatigheid en rechtmatigheid plaatsvindt (waar moeten we controleren?).

Door de impact van bevolkingskenmerken te berekenen, ontstaat inzicht in de (mogelijke verschillen tussen) te verwachten vraag en kosten versus werkelijke vraag en kosten. Met dit verklarend inzicht kunt u sturen op toekomstig resultaat in het sociaal domein.

Equalis is expert op het gebied van verdeelmodellen in de zorg (waaronder de risicoverevening tussen zorgverzekeraars) en bekostiging van zorgaanbieders. Wij zetten deze kennis in, om verklarend inzicht te bieden in te verwachten ontwikkelingen en in de effecten van verdeelmodellen voor gemeenten. Dit doen we samen met onze strategisch partners in het sociale domein: Geert van der Schoor en Melis Jan van Heerikhuize.

Sturen en verantwoorden

Sturen en Verantwoorden

We zetten complexe vraagstukken om naar eenvoudige en praktisch toepasbare oplossingen

 

Onze aanpak bestaat uit een aantal fases. Daarbij is het doel gemeenten in staat te stellen om zelf de verklarende inzichten te genereren op basis waarvan u actie kunt ondernemen:

  • (financieel) inzicht verschaffen aan uw gemeenteraad / financiële kaders te stellen
  • de Toegang helpen de juiste zorg op de juiste plek te krijgen met cliëntkenmerken
  • aanbiedersprestaties benchmarken en aanbieders prikkelen tot doelmatige inzet

Daarnaast begeleiden en trainen wij uw organisatie om zelfstandig data gedreven te leren werken.

Meer weten over deze case?
Bel of mail Barry Egberts
Of bekijk één van onze andere cases
Bel of mail
Barry Egberts