Van data naar impact

Data gedreven organisatie

Slim data gebruik leidt tot concurrentieel voordeel

Big Data. Business Intelligence. Data Analytics. Data Science. Dit zijn begrippen die voor veel organisaties in de zorg vaak behoorlijk abstract zijn. Tegelijkertijd beseffen organisaties dat ‘slim’ gebruik van data steeds belangrijker wordt om je te kunnen onderscheiden en soms zelfs om te kunnen overleven in de markt waarin ze actief zijn. Dit geldt ook in de gezondheidszorg, ook daar is het van groot belang dat kennis continu actief wordt ingezet. Dit leidt ertoe dat er een lerende organisatie ontstaat die haar beleid baseert op feiten vanuit gedegen analyses en onderzoek. Organisaties die data gebruiken als basis voor het nemen van beslissingen profiteren het meest. Equalis helpt de opdrachtgevers, waaronder zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars,  om de stap te maken van data verzamelaar naar een data gedreven organisatie met een analytische bedrijfscultuur.


“Equalis boodt ons de gevraagde ondersteuning voor ons eigen BI/datascience team, waarmee we zelf goed verder kunnen. Flexibel tijdens de opdracht, die in korte tijd moest worden opgeleverd en toch tussendoor iedereen er goed bijgehouden.”
Caroline Nauta, Manager Analyse & Advies, CIZ
 

Wat doet Equalis?

Organisaties zien vaak het belang in om meer en slimmer gebruik te maken van de beschikbare data, maar vinden het lastig om dit concreet toe te passen. Equalis helpt om daarin de eerste stappen te zetten en brengt in de uitvoering van de opdracht kennis van het Nederlandse zorgstelsel, kennis over de zorg, kennis over de primaire systemen (bron van de data) en kennis over analyse methode en technieken samen. Dit is cruciaal om resultaten van analyses goed te kunnen verklaren en daadwerkelijk de stap van data naar impact te kunnen maken.

Equalis werkt hierin nauw samen met de opdrachtgevers om daarin de stap te maken van een data verzamelaar naar een data gedreven organisatie met een analytische bedrijfscultuur. Kenmerken van deze organisatie zijn:

 • Data gedreven cultuur: sturen op basis van feiten
 • Data expertise: werken met goed opgeleide professionals
 • Data infrastructuur: bewust keuzes in de data infrastructuur en tooling
 • Stelt hoge eisen aan data integriteit/kwaliteit
 • Data/analytics is de ‘motor’ om continue te verbeteren
 • Data gedreven innovaties

De werkwijze van Equalis

 

Aan de hand van een plan van aanpak ondersteund Equalis opdrachtgevers in de ontwikkeling naar een data gedreven organisatie:

 • Verkrijg inzicht in de cruciale beslispunten die de effectiviteit of inefficiëntie van het werk bepalen
 • Samenbrengen van inhoudelijke kennis van primair proces en data analytics
 • Zorg dat iedereen handelt naar de security en privacy wet en regelgeving
 • Investeer bewust in de data infrastructuur en tooling voor ‘slim’ data gebruik
 • Maak ruimte voor nieuwe data methodes en technieken voor innovatie
 • Ontwikkel en train medewerkers in gebruik van data en analyses

Equalis heeft hierin meerdere opdrachten uitgevoerd voor zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Meer weten over deze case?
Bel of mail Barry Egberts
Of bekijk één van onze andere cases
Bel of mail
Barry Egberts