De impact van de risicoverevening

Eerlijke verdeling is noodzakelijk voor gepaste zorgverlening

Risicoverevening is het fundament van ons zorgstelsel

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006, is er in de basisverzekering sprake van een landelijk systeem van risicoverevening tussen alle Nederlandse zorgverzekeraars. Voor iedere verzekerde ontvangt een zorgverzekeraar een compensatie uit het Zorgverzekeringsfonds, die past bij het risicoprofiel van deze verzekerde. Een goed werkende risicoverevening voorkomt dat zorgverzekeraars zich eenzijdig richten op jonge en gezonde verzekerden. Risicoverevening draagt zo niet alleen bij aan de betaalbaarheid, maar ook aan de kwaliteit en toegang van de gezondheidszorg.

De gevolgen van risicoverevening voor de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars zijn groot. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoering van zorgverleners en zorginstellingen. Ongezonde verzekerden kunnen door de werking van de risicoverevening opeens rendabel blijken, terwijl juist verlies wordt geleden op bepaalde groepen gezonde verzekerden met weinig ziektekosten. Ook voor zorgaanbieders is het daarom van belang om de business case van zorgverzekeraars goed te doorgronden. Een goed werkende risicoverevening vormt een stevige basis voor de zorgaanbieders, om de zorg die nodig is voor hun patiëntengroepen te blijven leveren en verbeteren.


“Equalis is zeer professioneel, inhoudelijk heel vakkundig, gedegen in het onderzoek en de rapportage, servicegericht en prettig in de omgang. ”
Mieke Reuser, senior beleidsmedewerker ministerie van VWS
 

Zowel voor de landelijke overheid als individuele stakeholders

Equalis voert onderzoek uit naar de verbetering van de risicoverevening

Jaarlijks vindt er veel onderzoek naar de risicoverevening tussen zorgverzekeraars plaats. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van het risicovereveningsmodel, zodat een betere voorspelling kan worden gemaakt van de toekomstige kosten. Equalis voert zulke onderzoeken uit voor de landelijke overheid en draagt zo bij aan de maatschappelijke doelen van betaalbaarheid, kwaliteit en toegang van de zorg.

Ook voeren we onderzoeken naar de risicoverevening uit voor de stakeholders in de zorg. Enerzijds om de impact van de actuele vormgeving voor hun huidige of beoogde portfolio vast te stellen. Anderzijds om de mogelijkheden voor toekomstige verbetering van de risicoverevening samen na te gaan. Bijvoorbeeld ter vergroting van het financiële fundament onder gewenste zorginnovaties. Of bij het bepalen van de gevolgen van voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het basispakket.

Equalis biedt ondersteuning bij de vertaling van de impact van de risicoverevening naar uw strategisch beleid. Het verzorgen van een training van uw medewerkers om de finesses in de vingers te krijgen, behoort tevens tot de mogelijkheden.

Webapp risicoverevening

 

Ook op het gebied van de risicoverevening volgen we onze vaste werkwijze om complexe zaken zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze klanten. Als voorbeeld hiervan hebben we een webapp beschikbaar gemaakt op risicoverevening.nl. Hiermee kunt u zelf nagaan wat de compensatie is die zorgverzekeraars voor u ontvangen dit jaar.

Deze webapp is slechts bedoeld als een kleine demonstratie van ons kunnen. Equalis helpt u graag een uitgebreide business case voor uw totale verzekerden-, patiënten-, cliënten-, of inwonerspopulatie op te zetten, waarin we de positionering van uw contractpartners ook in beeld brengen. Wij stellen u zo daadwerkelijk in staat uw contract- en investeringsbeslissingen datagedreven te nemen.

Equalis is top expert

Equalis helpt u om de risicoverevening èn impact te begrijpen

Gedegen kennis over de risicoverevening is schaars. Equalis heeft de kennis en kunde in huis om de consequenties van de risicoverevening voor uw organisatie in maat en getal uit te drukken. Zowel voor zorgverzekeraars, als voor zorginstellingen en zorgverleners. We helpen zo alle partijen een stap verder in hun dagelijkse praktijk.

We betrekken steeds de perspectieven van alle voor u relevante contractrelaties in onze analyses. Dit omdat de impact die de risicoverevening voor hun positionering heeft, van doorslaggevende betekenis kan zijn. Indien gewenst, kunnen we voor u een onderzoekstafel organiseren waaraan deze contractrelaties deelnemen en op zoek gaan naar het gezamenlijke belang. Wij vervullen daarbij de rol van vertrouwde derde partij en worden daarin ook geaccepteerd door onze klanten.

Meer weten over deze case?
Bel of mail Piet Stam
Of bekijk één van onze andere cases
Bel of mail
Piet Stam