Versterk het gebruik van zorginformatie

Gebruik patiënteninformatie leidt tot meer vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt

Meer zorginformatie voor patiënten beschikbaar

De laatste jaren zijn er enorme sprongen gemaakt in het beschikbaar stellen van zorginformatie voor patiënten. Zo zijn zorgaanbieders verplicht om patiënten online inzicht te geven in hun patiëntendossier, zijn er talloze patiëntportalen gebouwd en heeft het concept van Samen Beslissen tussen zorgverlener en patiënt een enorme vlucht genomen. Wanneer zorgverlener en patiënt samen beslissen over verschillende diagnose mogelijkheden of behandelopties ontstaat er meer vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt, meer begrip van de patiënt over haar of zijn eigen situatie en verbetert de therapietrouwheid van de patiënt.  Maar om dat voor elkaar te krijgen, is het noodzakelijk om informatie op een juiste manier vorm te geven. Daarbij hebben overheid, verzekeraar en zorgaanbieder ieder hun rol.


Hoe wordt informatie beschikbaar en bruikbaar in de praktijk?

Onmisbaar voor zowel zorgverleners als patiënten is een heldere en transparante inrichting van patiënteninformatie. Maar hoe zorgt u dat informatie beschikbaar en ook bruikbaar is in de praktijk? Wij hebben onderzoek gedaan naar ervaringen van patiënten rondom informatievoorziening over aandoeningen op zowel overkoepelend landelijk niveau als ervaringen bij individuele zorg aanbieders. Daarnaast ontwikkelen we producten rondom uitkomstinformatie om samen beslissen te bevorderen in de praktijk. We hebben deze projecten uitgevoerd rondom de zorg van lage rugklachten, middenoorontsteking, maagklachten, bariatrie en hart en vaatziekten. We hebben in deze trajecten ervaren hoe waardevol het is om via een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek bij zowel patiënten als zorgverleners inzicht te krijgen in hun ervaringen en hiermee bij te dragen aan het verbeteren van het zorgtraject.

Wat doet Equalis?

  • Equalis voert een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit om het vraagstuk rond patiënteninformatie te beantwoorden
  • Hiervoor onderzoeken wij welke informatie patiënten nodig hebben, wat ervoor nodig is om die informatie op de juiste manier over te brengen en implementeert die informatie in de praktijk
  • Equalis heeft hiervoor een team van experts dat zich specifiek richt op het verbeteren van patiënteninformatie. Ons team heeft ruime ervaring met het uitvoeren van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek rondom patiëntinformatie, ‘samen beslissen’ en het ontwikkelen van vragenlijsten.

Hoe pakken wij dit aan?

Stap 1: voorbereiding

Het vertrekpunt is het in kaart brengen van uw situatie. Implementeert u als zorgaanbieder een zorgportaal, en wilt u daarin de juiste informatie organiseren? Of wilt u als koepelorganisatie de behoeftes van patiënten in kaart brengen om vervolgens met het veld in gesprek te gaan? Wij beginnen altijd met het duidelijk in kaart brengen wat uw vraag is door met u in gesprek te gaan. Vervolgens stellen wij een plan op om uit te zoeken onder patiënten welke behoefte aan zorginformatie er is.

Stap 2: onderzoek onder patiënten en zorgverleners

Voor het goed gebruik van zorginformatie is de betrokkenheid van zowel zorgverleners als patiënten essentieel. Door patiënten te interviewen komen wij erachter hoe zij de zorg ervaren, wat zij nodig hebben om hun eigen regie te vergroten, en hoe informatie ingepast kan worden in de praktijk. Daarnaast gaan wij met zorgverleners in gesprek om hun perspectieven op zorginformatie te organiseren. We brengen in kaart welke rol zij hebben in het delen van informatie en hoe zij patiënten het beste kunnen ondersteunen.

Stap 3: advies patiënteninformatie

Daarna zullen we een advies uitbrengen over hoe zorginformatie ingericht kan worden om contact tussen de patiënt en zorgverlener te versterken. Dit advies is altijd gegrond in het onderzoek dat we hebben uitgevoerd en de expertise die wij bij verschillende opdrachten hebben opgedaan. Gedurende het project onderhouden we contact met alle betrokken partijen, zoals zorgverleners en patiëntenorganisaties. Zo zorgen we ervoor dat we echt verandering teweeg kunnen brengen.

Stap 4: implementeren in de praktijk

Uiteindelijk kunnen we u ondersteunen met het implementeren van de benodigde informatie in de praktijk. Door onze ervaring met het verbinden van partijen kunnen wij met verschillende stakeholders verkennen hoe we daar samen verder invulling aan kunnen geven. Daarnaast ondersteunen we bij het ontwikkelen van  informatieproducten voor zorgaanbieders, zo helpen we met het opstellen van informatie in onder andere ICT oplossingen of informatieflyers voor patiënten.

Meer weten over deze case?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen