Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden

SiRM/Equalis, het Talma Instituut en de Celsus Academie hebben een eerste verkenning naar de effecten van de hoofdlijnakkoorden uitgevoerd onder bestuurders van zorgaanbieders. Uit de interviews met bestuurders van zorgaanbieders is gebleken dat de hoofdlijnenakkoorden de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan beheersing van de uitgaven in de medisch-specialistische zorg en in de curatieve ggz. Van de zorginhoudelijke afspraken is echter niet veel terechtgekomen. Zorgbestuurders hebben aangegeven dat in de nieuwe akkoorden meetbare doelen moeten worden afgesproken voor zaken als substitutie en zinnige zorg. (Zie ook https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2017/4/Zorgakkoord-moet-meetbare-doelen-hebben/)

Het Ministerie van VWS heeft het rapport gepubliceerd als bijlage bij een advies van de Technische Werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven. Dit onderzoek kwam ook in het nieuws op Zorgvisie & Skippr.