Equalis en de VU evalueren het nieuwe GGZ en FZ bekostigingssysteem vóór invoering

De uitdaging

Dertien partijen waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben het afgelopen jaar in een gezamenlijk programma gewerkt aan een nieuw bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). De nieuwe bekostiging is in een vergevorderde fase van ontwikkeling. Dit “Zorgprestatiemodel” moet veel van de knelpunten in de huidige DBC-bekostiging oplossen. Zo hoeft er niet meer per minuut geregistreerd te worden, wordt het systeem simpeler, moeten declaraties herkenbaarder worden voor de patiënt en beter te volgen door verzekeraars, en moeten bepaalde ongewenste prikkels die nu in het DBC-systeem bestaan verdwijnen. Maar welke kritische kanttekeningen zijn er nog bij dit Zorgprestatiemodel te plaatsen? De betrokken partijen hebben daar een externe expertopinie over gevraagd.

Wij, een projectteam bestaande uit onderzoekers van het Talma Instituut van de VU, Equalis en De Groot Zorgadvies, zijn door de gezamenlijke partijen uit het programma gevraagd om nog vóór invoering te onderzoeken wat de effecten zijn die ontstaan wanneer deze nieuwe bekostigingswijze ingevoerd wordt. Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben wat de verwachte effecten zijn van het nieuwe bekostigingsmodel, zodat hier waar nodig nog rekening mee gehouden kan worden voordat het ingevoerd wordt. Dit maakt het onderzoek van groot belang.

Wat we doen

Naast het uitvoeren van deskresearch organiseren we in maart en april interviews en workshops met professionals (zoals bestuurders en behandelaren uit zowel de specialistische, basis als forensische GGZ en verzekeraars). Hierin bespreken we verwachte prikkels, de sterke kanten en de risico’s van het nieuwe bekostigingsmodel. We kijken daarbij ook naar de positieve en negatieve aspecten van de huidige DBC-bekostiging. Als eindproduct schrijven we een rapport waarin we beoordelen in welke mate het Zorgprestatiemodel aan de 10 ontwerpcriteria voldoet die door de gezamenlijke partijen zijn geformuleerd. Dit rapport gaat samen met een verdere uitwerking van het Zorgprestatiemodel door de gezamenlijke partijen naar de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, staatssecretaris Paul Blokhuis en naar de Tweede Kamer.

Geïnteresseerd?

Via de website www.zorgprestatiemodel.nl kun je veel informatie over de nieuwe bekostiging vinden. Ons rapport wordt openbaar beschikbaar nadat het naar de staatssecretaris en de minister gestuurd is in mei dit jaar.

Bel of mail Barry Egberts
Bel of mail
Barry Egberts