Equalis en EIFFEL lanceren Impact Scan COVID

IMPACT SCAN COVID

Wat zijn de financiële gevolgen van COVID voor uw ziekenhuis?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgmedewerkers hebben zich enorm ingespannen om samen de piek op te vangen. Het coronavirus leidt echter tot grote financiële onzekerheid voor de ziekenhuizen én zorgverzekeraars. Bij beide partijen is er een groot gebrek aan inzicht in de financiële gevolgen van corona. Toch moeten ziekenhuizen en verzekeraars samen een regeling treffen voor 2020 en inkoopafspraken maken voor 2021. Hoe stel je bijvoorbeeld objectief vast hoe hoog de kosten van corona zijn?

Equalis en EIFFEL bundelen hun krachten om te helpen in de financiële puzzel en de verdeelsleutel die nu gelegd moet worden. Samen kunnen we de financiële situatie door COVID in uw ziekenhuis in kaart brengen. U kunt dan beter de gesprekken met zorgverzekeraars en andere stakeholders voeren. Zo kan de financiële puzzel voor 2020 en 2021 gemakkelijker gelegd worden.

De Impact Scan

Met de impact scan brengen we snel en gestructureerd de financiële gevolgen van COVID in kaart. Met behulp van goede informatie kan uw ziekenhuis een goede toekomstvisie vormen en een eigen koers blijven varen. Op korte termijn voor de financiële huishouding, en op lange termijn voor de transformatie waar de zorg voor staat.

  • Inzicht in de werkelijke meerkosten van COVID en omzetderving
  • Goed voorbereid in de discussie over compensatie verdeling
  • Grip op de toekomstige verantwoording en het effect op horizontaal toezicht
  • Goed voorbereid op zorgverkoop 2021
  • Inzicht in de kansen voor een versnelde transformatie

Objectief door data

We kijken niet alleen naar uw eigen data, maar gebruiken waar mogelijk landelijke databronnen en benchmarken tegen collega-ziekenhuizen om te komen tot een objectief beeld van de situatie

Expertise

Wij hebben veel ervaring op het gebied van de bekostiging, verantwoording en registratie binnen de zorgsector. Door zowel bij zorgverzekeraars als zorgverleners actief te zijn hebben we een uitstekend inzicht in de werking van zorgfinanciën

Samen

We werken nadrukkelijk samen met uw eigen medewerkers. Samen maken we in de eerste week een concreet plan van aanpak. In de drie weken die volgen doen we onderzoek en ronden de scan af. Vervolgens kan uw ziekenhuis direct aan de slag met de implementatie.

Equalis en EIFFEL

Equalis is een gezondheidseconomisch adviesbureau, gespecialiseerd in het Nederlandse zorgstelsel. Door data, kennis en stakeholders van de gezondheidszorg te verbinden kan Equalis u helpen om complexe problemen eenvoudig te maken. EIFFEL is al jaren lang actief in zorgfinanciën, bij zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen, en kan vanuit die positie een brug slaan met kennis en ervaring die de individuele partijen overstijgt. Meer lezen over EIFFEL? Klik hier!

Heeft u vragen over de Impact Scan neem dan contact op met Indya of Lisanne.