Equalis partner van Dutch Techcenter for Life Sciences (DTL)

Equalis sluit aan bij het partnernetwerk van DTL

Steeds meer organisaties willen hun beleid baseren op feiten vanuit analyses en onderzoek. Belangrijk daarvoor is de ontwikkeling naar een organisatie met goed opgeleide data professionals met een hoge ambitie ten aanzien van de aspecten data-integriteit, veiligheid en privacy. Essentieel hierin is goed gegevensbeheer, wat in snel tempo een essentieel onderdeel van data analytics en onderzoek in de zorg aan het worden is. Om een goed gegevensbeheer mogelijk te maken en open onderzoek en wetenschap te bevorderen, heeft een brede gemeenschap van internationale belanghebbenden de principes van FAIR Data ontwikkeld. FAIR staat voor ‘Findable, Accessible, Interoperable and Reusable’.

Volgens Equalis is data één van de belangrijkste productiemiddelen in een wereld die, op gebied van data delen en ontsluiten, continu in ontwikkeling is. Equalis is dan ook verheugd om vanaf 1 januari 2018 DTL-partner te mogen zijn en is daarmee onderdeel van het DTL netwerk. DTL promoot actief FAIR data rentmeesterschap van life science-informatie en verbindt wetenschappers, gegevensexperts, technische experts en trainers die gespecialiseerd zijn in een verscheidenheid aan hoogwaardige natte lab- en datatechnologieën, en werkt in life science-domeinen, variërend van gezondheid tot voeding, agro, biotech en biodiversiteit. Samen zorgen deze professionals voor onderlinge verbinding en verbetering van hun onderzoeksinfrastructuur om kosteneffectief cross-technology life science-onderzoek mogelijk te maken in nationale en internationale samenwerking.

Het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) is een publiek-private samenwerking van meer dan 50 life science-organisaties in Nederland. De meerderheid van de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra zijn DTL-partners en een groeiend aantal bedrijven treedt toe tot de organisatie. Dit DTL-netwerk wordt ondersteund door een klein faciliterend team in Utrecht.

Equalis Strategy & Modeling is een gezondheidseconomisch adviesbureau. Hun drijfveer is het verbeteren van de gezondheidszorg. Dit doen ze door de professionaliteit van het consultancy vak te combineren met de innovativiteit en degelijkheid van de academische kennisontwikkeling. Ze zetten complexe vraagstukken om naar eenvoudige en praktisch toepasbare oplossingen en adviseren en begeleiden opdrachtgevers in de zorg in de ontwikkeling naar een ‘data gedreven’ organisatie.