Equalis premieartikel 2023

Grote spreiding in resultaat op risicoverevening en zorginkoop ondanks bandbreedteregeling

Hoogte van de premie in 2023 nog belangrijker voor aantrekken van verzekerden

Het overstapseizoen is voorbij en dit jaar is maar liefst 8,2% van de Nederlanders overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit is een forse stijging t.o.v. voorgaande jaren (tussen de 6-7%) en heeft geleid tot één van de grootste verschuivingen in aantal verzekerden sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006. Door de inflatie en het afschaffen van de collectiviteitskorting zijn de verschillen in premiehoogte dit jaar een nog belangrijkere factor voor verzekerden om over te stappen dan andere jaren.

Equalis heeft, net als eerdere jaren, een analyse uitgevoerd op de opbouw van de premies. In 2023 is gebleken dat de hoogte van de premie nog meer dan in voorgaande jaren het succes in het campagneseizoen voor de zorgverzekeraars bepaald. Dit jaar is te zien dat verschuivingen in premieopbouw onderhevig zijn geweest aan verschillende beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn de premieopslagen gemiddeld gestegen door lagere inzet van reserves, die vermoedelijk deels beïnvloed zijn door zorgen rondom de inflatie. Verder heeft de bandbreedteregeling ertoe geleid dat verschillende verzekeraars zijn gedaald in het verwachte resultaat op risicovervening en zorginkoop. De bandbreedteregeling voorkomt verder nog nauwelijks dat de verevening een kleinere impact heeft op de premie: er zijn nog steeds flinke verschillen tussen de verzekeraars.

Wil je meer weten? Lees ons artikel beneden:

Equalis-artikel-premieverschillen-2023-def-2
Klik voor downloaden van het artikel hier.