Equalis premieartikel 2024

Verschillen tussen de budgetpolissen en de reguliere polissen bij vrijwel alle verzekeraars gedaald

Flinke ingreep in risicoverevening leidt tot beperkte verbetering in de zorgverzekeringsmarkt

Voor 2024 is er een nieuwe regeling ingevoerd om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars voldoende gecompenseerd worden voor hun ongezonde populaties: de constrained regression (CR). Dit is een rekenmethode die ingevoerd is ter vervanging van de bandbreedteregeling van 2023.

Equalis heeft, net als voorgaande jaren, de verschillen in premieopbouw tussen de verschillende zorgverzekeraars geanalyseerd om te kijken of er een effect is van het nieuwe beleid. Uit deze analyse blijkt dat CR nog niet het verwachte effect heeft: de verschillen in premie tussen polissen hangen nog steeds samen met de gezondheid van de verzekerdenpopulatie. Echter we zien wel dat de verschillen tussen de goedkoopste budgetpolissen en de goedkoopste reguliere polis bij vrijwel alle verzekeraars zijn gedaald of op een relatief laag niveau zijn gebleven. Daarbij is de korting voor het vrijwillig eigen risico flink afgenomen, met gemiddeld 20% t.o.v. 2023.

Zie onderstaand het artikel met bijbehorende analyse.

Equalis-premieartikel-2024-def
Klik voor downloaden van het artikel hier.