Equalis publiceert visiedocument toekomst dialysezorg

Equalis publiceert visiedocument toekomst dialysezorg

Equalis heeft in opdracht van Baxter onderzoek gedaan naar de toekomstvisie van dialysezorg volgens de stakeholders uit het veld. Door middel van interviews en een bijeenkomst hebben we ieders visie mee kunnen nemen, inclusief de obstakels die zij ervaren om de toekomstvisie te kunnen realiseren. Vervolgens hebben wij met onze kennis van het zorgstelsel mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd. Wij hopen met dit rapport te inspireren om met z’n allen de toekomstvisie van dialysezorg te realiseren, zodat de patiënt kan rekenen op de beste zorg.
 
Wil je meer weten over de organisatie van dialysezorg, meedenken over de oplossingen, of in jouw organisatie aan de slag met de oplossingen? Neem dan contact op met Gerrit Hamstra.

 

Visiedocument_Toekomst_Dialysezorg_Equalis_26maart2021
Klik voor downloaden van het rapport hier.

Heb je vragen over dit onderzoek?
Bel of mail Gerrit Hamstra
Bel of mail
Gerrit Hamstra