Equalist Johan Visser in hoorzitting over zorgakkoorden

Hoofdlijnakkoorden in de zorg

Equalis pleit voor integrale zorgakkoorden die substitutie naar 1e lijn stimuleren mbv regionale budgetten

Johan Visser, senior consultant bij Equalis, nam maandag 16 april deel aan het rondetafelgesprek over de zorgakkoorden tussen vertegenwoordigers uit de zorg en de vaste Kamercommissie voor Welzijn en Volksgezondheid. De aanleiding voor zijn deelname was het rapport van SiRM/Equalis, het Talma Instituut en de Celsus Academie wat eerder is gepubliceerd. Dit rapport betrof een eerste verkenning naar de effecten van de hoofdlijnakkoorden uitgevoerd onder bestuurders van zorgaanbieders (zie https://equalis.nl/effectenhoofdlijnakkoorden/).

Johan pleit in het rondetafelgesprek voor integrale zorgakkoorden die substitutie naar 1e lijn stimuleren met behulp van regionale budgetten. Door in de hoofdlijnenakkoorden afspraken te maken over deelbudgetten specifiek voor regio’s krijgen partijen een steun in de rug om concretere invulling te geven aan de substitutieafspraken. Bovendien kunnen dan ook afspraken over de schotten van de zorg heen gemaakt worden.

Zie verder de positionpaper van Equalis en het Financieel Dagblad hierover.