Flinke rem op premiegroei door grootse inzet van reserves

Flinke rem op premiegroei door grootse inzet van reserves

Populatie-effect blijft een grote rol spelen in de verschillen in premie

Onze analyse van de premieopbouw van zorgverzekeraars van vorig jaar liet zien dat de verschillen tussen zorgverzekeraars groot waren en waren toegenomen. Daarbij leek het erop dat zorgverzekeraars rekening hielden met hogere zorgkosten in 2021 als gevolg van Covid-19. Deze premiestijgingen werden deels gedempt door het (extra) inzetten van reserves. Daarbij werd in lijn met voorgaande jaren het resultaat beïnvloed door de verzekerdenportefeuilles.

De financiële onzekerheid rondom Covid-19 en de onzekerheid rondom inhaal- en herstelzorg zijn ook in 2022 nog steeds aanwezig. Ondanks deze grote onzekerheid worden premies dit jaar vooral geremd door grootschalige inzet van reserves. Ook blijft het populatie-effect een grote rol spelen in de verschillen in premie tussen verzekeraars. In dit artikel brengen we in kaart hoe dit van invloed is geweest op de verschillen in premieopbouw in 2022.

Gerelateerd hieraan is het Ministerie van VWS het onderzoek gestart om het vereveningsresultaat van polissen en verzekeraars in beeld te brengen. Equalis heeft dit onderzoek mogen uitvoeren en het rapport is onlangs gepubliceerd. Al langer is bekend dat op gezonde verzekerden gemiddeld een positief resultaat wordt behaald, ten koste van de chronisch zieken. Uit ons onderzoek blijkt dat het polisaanbod van verzekeraars inspeelt op deze ongelijkheid en dat overstappers hierbij een belangrijke rol spelen. In antwoord op de ze ongewenste marktuitkomst is Equalis inmiddels gestart met vervolgonderzoek naar een oplossing om het resultaat op overstappers in het overstapseizoen 2022/2023 te beperken.

Wil je meer weten? Lees ons artikel beneden:

Equalis-analyse-premieverschillen-2022
Klik voor downloaden van het artikel hier.