Grote scheefheid in Covid-19 kosten leidt tot ongelijk speelveld zorgverzekeraars

Trendbreuk in zorgdata 2020 leidt tot enorme onzekerheden

Zorgkosten voor Covid-19 zijn regionaal zeer scheef verdeeld

In ons artikel over premieverschillen stipten we het al even aan: Covid-19 heeft een grote impact op de zorgkosten in 2020 en naar verwachting ook op de premie in 2021. Daarbij leidt de trendbreuk in zorgdata 2020 leidt tot enorme onzekerheden voor dit jaar en de komende jaren. Doordat de impact van Covid-19 (en haar maatregelen) ook nog eens regionaal sterk verschilt, zullen de financiële lasten zonder extra maatregelen niet eerlijk tussen de verzekeraars verdeeld worden. Dit verstoort het gelijke speelveld tussen zorgverzekeraars sterk en is in onze ogen onwenselijk.

Om een idee te geven wat de potentiële impact is van de scheefheid in regionale Covid-19 kosten, hebben we de potentiële impact op basis van de verschillen tussen regio’s in sterfte en IC-opnames door Covid-19 uitgerekend. De meer zuidelijk georiënteerde zorgverzekeraars (mn. CZ en VGZ) lijden naar verwachting een verlies van €18 tot €21 per verzekerde voor inwoners uit Noord-Brabant en Limburg, terwijl de andere zorgverzekeraars gemiddeld veel lagere verliezen (waarbij Groningen, Friesland en Drenthe met een verlies van ‘slechts’ €2 tot €4 per inwoners bijzonder opvallen) zullen noteren. Een verschil dat in de komende jaren, zonder aanpassingen aan het vereveningsmodel, nog verder kan oplopen door de nasleep en revalidatie van Covid-patiënten.

Ons inziens zou het uitgangspunt moeten zijn dat er geen concurrentiële voor- of nadelen van de Covid-19 crisis zijn. Om dit te bereiken dient echter een zeer complexe puzzel te worden gelegd, waarbij naast de hierboven uitgewerkt regionale verschillen door extra sterfte en IC-gebruik nog vele andere Covid-gerelateerde zorg en maatregelen (denk bijvoorbeeld aan regionale verschillen in zorguitval en de benutting van de continuïteitsbijdragen) moeten worden meegenomen. Een eerste stap hierin is om de regionale verschillen in kaart te brengen.

Wil je meer weten wat deze impact is? Lees ons artikel ‘Grote scheefheid in regionale Covid-19 kosten leidt tot ongelijk speelveld zorgverzekeraars’

Verschillen in het resultaat van verevening en zorginkoop tussen verzekeraars blijven groot

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Niek Gilhuis
Bel of mail
Niek Gilhuis