Hogere kosten Covid-19 zetten de zorgpremies van 2021 onder druk

Hogere kosten Covid-19 zetten de zorgpremies van 2021 onder druk

Verwacht resultaat verevening en zorginkoop in 2021 sterk afgenomen

In onze analyse van de premieopbouw van zorgverzekeraars vorig jaar, was onze belangrijkste conclusie dat de premieverschillen ook in 2020 groot bleven. Het resultaat van de zorgverzekeraars werd sterk bepaald door de samenstelling van de verzekerdenportefeuilles. Gezien de grote afwijkingen in de kostenpatronen in 2020 en de gevolgen hiervan voor de compensatie uit de risicoverevening, sloten wij af met de vraag of de coronacrisis voor 2021 (en verder) een heel ander beeld zou gaan geven. Net als voorgaande jaren hebben we op basis van de openbare data gekeken naar de premieopbouw 2021 van de zorgverzekeraars. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende kostencomponenten en de concurrentiepositie van individuele verzekeraars.

Covid-19 brengt veel onzekerheid met zich mee wat betreft de verwachte resultaten van de zorgverzekeraars, zowel voor de risicoverevening als de zorg-inkoop. In de premieopbouw lijken de verzekeraars daar dan ook rekening mee te hebben gehouden door een lager of zelf negatief resultaat in te calculeren. Dat leidt normaal gesproken tot hogere zorgpremies, echter veel verzekeraars hebben tevens extra reserves ingezet om deze stijging te beperken. Overigens zien we nog steeds dat het resultaat van zorgverzekeraars ook in 2021 sterk beïnvloed wordt door de samenstelling van de verzekerdenportefeuilles.

Vanwege de extra maatregelen (zoals de catastroferegeling) die zijn getroffen lijkt de uiteindelijke financiële impact als gevolg van Covd-19 voor de zorgverzekeraars in 2020 vooralsnog beperkt.

Wil je meer weten? Lees ons artikel beneden:

Artikel-Equalis-Premieopbouw-2021
Klik voor downloaden van het artikel hier.