Implementatie ‘Samen Beslissen’ bij de Stadspoli Rug

Voorlopers Equalis, VU en MUMC ontvangen subsidie vanuit de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg'

Op 1 juli heeft Zorginstituut Nederland subsidie toegekend aan Equalis, de VU en het MUMC+ om Samen Beslissen te implementeren bij de Stadspoli Rug. We onderzoeken in hoeverre uitkomstinformatie patiënten en artsen ondersteunt in het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Wij zijn verheugd om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling om meer uitkomstinformatie beschikbaar te krijgen voor artsen èn patiënten. 

Lage rugklachten behoren in Nederland tot de meest voorkomende aandoeningen en zijn de belangrijkste reden voor werkuitval en arbeidsongeschiktheid. De zorg voor deze groep patiënten is versnipperd en weinig uniform. Patiënten worden niet meteen naar het juiste loket verwezen en ieder specialisme kijkt vanuit zijn eigen perspectief, wat zorgt voor veel onnodige verwijzingen. Om de zorg voor deze omvangrijke patiëntenpopulatie overzichtelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden zijn uniformiteit in diagnostiek en behandeling en het spreken van dezelfde taal binnen het zorgnetwerk essentieel.  

Om de zorg te verbeteren, is in 2016 de Stadspoli Rug opgezet door het MUMC+ en zorgprofessionals in de eerste lijn. Beide werken hierbij samen in een multidisciplinair team. Artsen beschikken over uitkomstinformatie tijdens het consult. Patiënten hebben deze informatie echter nog niet.  

Uitkomstinformatie wordt beschikbaar voor patiënten 

Samen met het MUMC+ gaan we de uitkomstinformatie ook beschikbaar maken voor patiënten. We kijken daarbij ook naar hoe we het gebruik van uitkomstinformatie kunnen stimuleren. We ontwikkelen hiervoor zowel een patiëntenplatform (PGO) waarin uitkomstinformatie wordt teruggekoppeld, als een informatiepakket en ondersteuning voor arts en patiënt om de uitkomstinformatie te gebruiken. Door daarnaast de gesprekken tussen arts en patiënt te evalueren, krijgen we inzicht in de succes- en faalfactoren rondom het gebruik van uitkomstinformatie in de praktijk. 

Meer weten over dit project? 

Nieuwsbericht op Skipr > https://www.skipr.nl/actueel/id39047-subsidie-voor-acht-projecten-op-gebied-van-samen-beslissen.htmlNieuwsbericht op ZiNL > https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen-in-ketens-in-de-curatieve-zorg-subsidie-voor-8-voorloper-projecten 

Heb je vragen over dit onderzoek?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen