Implementatiemonitor zorgprestatiemodel GGZ

De eerste implementatiemonitor van het zorgprestatiemodel is nu beschikbaar

In 2022 is het zover, dan nemen ggz en fz afscheid van het db(b)c bekostigingssysteem en van de producten in de gb-ggz. We stappen dan over naar het #zorgprestatiemodel (ZPM); dat is dan de nieuwe bekostiging. Een grote verandering voor alle betrokken partijen in het ggz zorgveld.

Gezien de complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en de vele uitdagingen is het belangrijk om tijdig inzicht hebben in de risico’s en knelpunten in planningen en bij voorbaat samen na te denken over mogelijk beheersings- en bijsturingsmaatregelen om daarmee te zorgen voor een tijdige en goede implementatie van het ZPM. Om hier beter inzicht en grip op te krijgen zijn EIFFEL en Equalis gevraagd de implementatiemonitor hiervoor op te stellen. De mijlpalen hebben we hiervoor in kaart gebracht en de eerste enquête is bij alle betrokken partijen uitgezet.

De eerste implementatiemonitor van het zorgprestatiemodel is nu dan ook beschikbaar! Veel onderdelen liggen op schema, echter met name op het vlak van ICT, EPD en de voortgang op afspraken rondom zorgcontractering is er een risico dat de mijlpalen niet op tijd gerealiseerd worden.

Wil je meer weten? Klik dan op deze monitor:
210519-Implementatiemonitor-ZPM-eerste-meting-april-2021
Klik voor downloaden van de monitor hier.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Gerrit Hamstra
Bel of mail
Gerrit Hamstra