Lieke Boonen nieuwe partner Equalis

We zijn verheugd aan te kondigen dat Lieke Boonen op 1 januari 2019 is toegetreden tot het partnerteam van adviesbureau Equalis Strategy & Modeling. Lieke heeft hiermee het partnerteam van Piet Stam en Barry Egberts versterkt. Voor de klanten van Equalis richt zij zich met name op de thema’s kwaliteit van zorg, samen beslissen en value based Healthcare.

Lieke is gepromoveerd in de gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit, op het onderwerp consumentensturing door zorgverzekeraars. Na afronding van haar promotie is ze in 2009 gestart als strategy consultant bij SiRM, waar ze succesvol aan opdrachten op gebied van o.a. kwaliteit van zorg en de risicoverevening heeft gewerkt. Na 4 jaar heeft Lieke de overstap gemaakt naar zorgverzekeraar CZ, waar ze in de rol van project- en programmamanager waardevolle praktijkervaring heeft opgedaan. Hier heeft ze gewerkt aan het implementeren van value based health care binnen de zorginkoop van CZ en heeft ze diverse andere projecten op het gebied van kwaliteit van zorg begeleid. Begin 2017 heeft zij de overstap gemaakt naar Equalis waar zij, als senior consultant, projecten heeft uitgevoerd op gebied uitkomstinformatie (bijv. ICHOM), Samen Beslissen, het verbeteren van de informatievoorziening voor zorginkoop (zowel voor zorgverzekeraars als gemeenten) en uitvoeren van kosteneffectiviteitsstudies.

Uitbreiding van het partnerteam met Lieke past bij de groeiambities van Equalis. Equalis wil voorop lopen op het gebied van methoden en technieken en helpt haar klanten hun data in te zetten om sturing te kunnen geven aan de actuele ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Hiervoor investeert Equalis continu in de ontwikkeling van haar mensen. In haar nieuwe rol kan Lieke daar voor Equalis nog beter inhoud aan geven.