Met een gezamelijke ‘bril’ naar de regio leren kijken

Met een gezamelijke 'bril' naar de regio leren kijken

Het doel van de regiobeelden is niet om ongelijkheid zichtbaar te maken, maar om via eenzelfde ‘bril’ naar de regio te leren kijken

Afgelopen maanden hebben alle zorgkantoorregio’s in Nederland een regiobeeld opgesteld. Hoewel de regiobeelden onderling wellicht niet veel verschillen en de problematiek in veel regio’s gelijk is, beschrijven wij in dit artikel waarom het proces van het opstellen van de regiobeelden onmisbaar is om te komen tot meer en betere regionale samenwerking.

Zonder goed onderbouwd regiobeeld ontbreekt namelijk de gezamenlijke ‘bril’ en een gedeelde visie op de regio-specifieke uitdagingen. Zonder deze gezamenlijke bril en visie zijn regio’s minder goed in staat om samen te werken aan oplossingen voor de meest urgente problematiek op het gebied van het betaalbare, bereikbare en kwalitatief goede zorg. Bovendien geven regionale accenten juist aanleiding om van elkaar te kunnen leren en niet opnieuw het wiel uit te moeten vinden. Vintura heeft hiervoor een database opgebouwd van de inzichten uit alle regiobeelden op onderliggende thema’s uit het regiobeeld. Met hulp van deze database kunnen de regio’s snel een beeld krijgen van welke regio’s met een vergelijkbare problematiek worstelen.

Je kan toegang krijgen tot de database door contact op te nemen met Saskia Borg.

Lees meer in ons artikel:

Artikel-Regiobeelden-Vintura

Wil je met ons in gesprek over dit onderwerp?
Bel of mail Saskia Borg
Bel of mail
Saskia Borg