Nabeschouwing Kennissessie Zorgprestatiemodel

Terugkoppeling Kennissessie Zorgprestatiemodel Equalis & EIFFEL

Op 9 september organiseerden Equalis en EIFFEL samen een kennis-sessie over het Zorgprestatiemodel​.

Na een plenaire introductie gingen we uiteen in ronde tafels om in detail over het Zorgprestatiemodel door te praten. Cornelis Jan Diepeveen sloot de sessie af met een vooruitblik op wat er vanuit het programmateam aankomt.

Benieuwd naar wat we bespraken? Op deze pagina delen we de belangrijkste inzichten die naar voren kwamen tijdens de sessie.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Hilde Taverne (Equalis) of Lieke Pelders (EIFFEL).

“De kans en het nieuwe podium is er, maar gedrag en vertrouwen blijft basis voor goede afspraken.”

 

“Het lijkt een administratief feestje, maar we moeten niet vergeten dat het ook de zorg raakt!”

Gaat het ZPM helpen de werelden van de zorgverzekeraar en zorgaanbieder dichter bij elkaar te brengen?

Kansen ​

 • Veel sneller inzicht in zowel de geleverde zorg als financiën ​
 • Mogelijkheid om te benchmarken​
 • Kans om samen vooruit te kijken en hier afspraken over te maken i.p.v. altijd jaren terugkijken​
 • Het wordt in theorie makkelijker om gesprekken te hebben over de inhoud van de zorg i.p.v. alleen kosten. Je snapt beter wát je inkoopt​
 • ZPM faciliteert ‘terug naar de kern’​

Aandachtspunten​

 • Onderling vertrouwen is en blijft de basisvoorwaarde​
 • Risico van ‘kennisasymmetrie’ tussen verzekeraar en aanbieder blijft bestaan​
 • Nieuwe bekostigingsmodel lost niet álles op, bijv. nog geen ruimte voor preventie​
 • In de kern een volume gedreven model​
 • Harde afsluiting per 2022 door overgang leidt tot veel financiële onzekerheid​
 • Er is nog veel werk te doen in korte tijd, staat alles op tijd klaar?​
 • Zorgvraagtypering is nog onduidelijk

Complexe ggz zorg (EPA)​

 • Dé ggz of (EPA) patiënt bestaat niet, maar differentiëren (naar zwaarte en setting) is nodig​
 • Het blijft een uitdaging om de EPA groep goed te detecteren​
 • Regionale afspraken en over de schotten heen zijn afspraken nodig om EPA patiënt goede zorg te geven​
 • Instellingen kunnen van elkaar leren, publiceer data en wees transparant​
 • Verschuiving van lichte naar zwaardere (complexe) zorg wordt beter mogelijk door passende vergoeding (o.a. voor behandelaar)

Wat gaat verzekeraars en aanbieders dichter bij elkaar brengen?

 • Verken mogelijkheid voor preventieconsulten

 • Zet in op meerjarenafspraken

 • Werk aan een gedeelde visie

 • Durf over de schotten heen te denken

 • Laat niet alles afhangen van de bekostiging

 • Los kennis-asymmetrie op

 • Zorg voor stabiliteit in inkoopteams

 • Bedenk niet teveel regels, behoud de eenvoud

 • Heb aandacht voor verschil grote en kleinere aanbieders

Wat is de impact van het ZPM op de bedrijfsvoering en wat zijn de uitdagingen bij implementatie?

Inzichten ronde tafel gesprekken​

 • Veel aanbieders hebben een projectteam opgestart en zijn aan het nadenken over een plan van aanpak en zijn nog in afwachting van:​
 • Definitieve afronding producten landelijk programma​
 • ICT-inrichting zodat EPD’s ingericht kunnen worden​
 • Welke afspraken moet er gemaakt worden met de financiers
 • Simulatiefase, wat zijn de financiële gevolgen?​
 • Mogelijkheid tot simuleren van niet meer registreren van indirecte tijd

Uitdagingen​

 • Wat zijn de gevolgen van het afkappen van DBC’s eind 2021?​
 • Gaat mijn zorg na de transitie nog hetzelfde opleveren?​
 • Wat zijn de gevolgen van het vervallen van de voorschotten?​
 • Is mijn EPD wel tijdig klaar?​
 • Er moet nog heel veel gebeuren in weinig tijd, is alles op tijd gereed?

Kansen​

 • Sturen op andere KPI’s​
 • Meer sturen op directe tijd en minder op indirecte tijd (kwaliteitsverhoging van zorg​)
 • Brengt beter inzicht in de krapte op de arbeidsmarkt​

Wat kun je nu al doen?

 

 • Inrichten projectorganisatie en schrijven plan van aanpak​

 • Draagvlak creëren in de organisatie​

 • Proactief het gesprek voeren met stakeholders (EPD-leveranciers, accountant, financiers)​

 • Impact bepalen op huidige besturing en management informatiesysteem​

 • Anders registreren indirecte tijd via experiment

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Barry Egberts
Bel of mail
Barry Egberts