Nieuws

Equalis actualiteiten, publicaties en rapportages
 
Nieuws
Zorgprestatiemodel leidt tot verbeteringen én nieuwe uitdagingen in de ggz/fz
Bekijk bericht
 
Nieuws
Effectmeting resultaten gepubliceerd in De Eerstelijn
Bekijk bericht
 
Nieuws
Kennissessie GGZ Zorgprestatiemodel
Bekijk bericht
 
Nieuws
Equalis en EIFFEL lanceren Impact Scan COVID
Bekijk bericht
 
Nieuws
Monitor polisaanbod 2020 aangeboden aan de tweede kamer
Bekijk bericht
 
Nieuws
Minister De Jonge deelt de resultaten van Equalis onderzoek wijkverpleging
Bekijk bericht
 
Nieuws
Grote scheefheid in Covid-19 kosten leidt tot ongelijk speelveld zorgverzekeraars
Bekijk bericht
 
Nieuws
Verschillen in het resultaat van verevening en zorginkoop tussen verzekeraars blijven groot
Bekijk bericht
 
Nieuws
Equalis en de VU evalueren het nieuwe GGZ en FZ bekostigingssysteem vóór invoering
Bekijk bericht
 
Nieuws
Wanneer is risicoverevening de oplossing?
Bekijk bericht
 
Nieuws
Implementatie ‘Samen Beslissen’ bij de Stadspoli Rug
Bekijk bericht
 
Nieuws
Draagt uitkomstinformatie bij aan succesvol Samen Beslissen?
Bekijk bericht
 
Nieuws
Voorstel voor alternatief classificatiesysteem in de paramedie
Bekijk bericht
 
Nieuws
Premieverschillen tussen zorgverzekeraars nemen toe
Bekijk bericht
 
Nieuws
Lieke Boonen nieuwe partner Equalis
Bekijk bericht
 
Nieuws
Hebben zorgverzekeraars prikkels om op kwaliteit in te kopen?
Bekijk bericht
 
Nieuws
Migratie naar de cloud: hoe dan?
Bekijk bericht
 
Nieuws
Verslaat machine learning het huidige risicovereveningsmodel?
Bekijk bericht
 
Nieuws
Betere selectie van sluisgeneesmiddelen is mogelijk
Bekijk bericht
 
Nieuws
Samen naar een alternatief systeem ter ondersteuning van de paramedie
Bekijk bericht
 
Nieuws
Equalist Johan Visser in hoorzitting over zorgakkoorden
Bekijk bericht
 
Nieuws
Data Doe Dag Jeugdhulp: 3 april in Utrecht
Bekijk bericht
 
Nieuws
BENU publiceert onderzoek naar Medicijnmonitor
Bekijk bericht
 
Nieuws
Equalis partner van Dutch Techcenter for Life Sciences (DTL)
Bekijk bericht
 
Nieuws
Praktijkevaluatie ParkinsonNet haalt de Lancet
Bekijk bericht
 
Nieuws
Blockchaintechnologie in de gezondheidszorg
Bekijk bericht
 
Nieuws
Outputgerichte bekostiging bij gemeenten
Bekijk bericht
 
Nieuws
Voorspellers van gebruik en kosten ouderenzorg
Bekijk bericht
 
Nieuws
Lieke Boonen & Marloes Olde Nordkamp versterken Equalis!
Bekijk bericht
 
Nieuws
Validatie behandelindex fysiotherapie
Bekijk bericht
 
Nieuws
Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden
Bekijk bericht
 
Nieuws
Case van Equalis uitgewerkt tijdens SWI Hackaton
Bekijk bericht
 
Nieuws
SiRM opgesplitst in SiRM & Equalis
Bekijk bericht