Onderzoek impact van nieuwe volumenormen voor kankeroperaties

Impact van nieuwe volumenormen voor kankeroperaties binnen oncologienetwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON) inzichtelijk gemaakt

Afgelopen maanden heeft stagiair Timon Metz bij Equalis onderzoek gedaan naar de effecten van de aankomende verhoging van volumenormen binnen de hoog-complexe kankerzorg. Om deze effecten inzichtelijk te krijgen heeft hij een rekenmodel opgezet om verschillende herverdelingsscenario’s te modelleren en heeft hij een framework opgezet om de scenario’s te evalueren.

Lees in onderstaande blog hoe het uiteindelijke rekenmodel en het evaluatie framework helpen bij het inzichtelijk maken van de gevolgen van centralisatie in de gezondheidszorg en in de toekomst zullen helpen bij de besluitvorming rondom deze herverdelingsvraagstukken.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn de volgende:
• Een rekenmodel gebaseerd op scenario-robuuste optimalisatie is geschikt om onzekerheid rondom centralisatie van kankeroperaties te modelleren.
• De scenario’s die uit het model komen, laten zien dat verschillende ziekenhuizen zullen moeten opschalen in de capaciteit van hoog-complexe kankeroperaties voor de IC, OK en verpleegafdeling om de nieuw normen voor kankeroperaties te halen.
• Centralisatie heeft significante gevolgen voor patiënten, het ziekenhuissysteem en de medisch professie.

Lees meer in de blog:

Final-blog-impact-volumenormen
Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen