Onderzoek sociaaleconomische verschillen in gezondheid en zorggebruik

Equalis en Pharos hebben een checklist ontwikkeld die handvatten geeft om rekening te houden met sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Grote verschillen in gezondheid en zorggebruik tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische positie

In opdracht van het Zorginstituut Nederland heeft Equalis samen met Pahros het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar #sociaaleconomische verschillen in gezondheid en zorggebruik, en naar de manier waarop het Zorginstituut daarop invloed heeft met haar producten en adviezen.

Het onderwerp is een maatschappelijk en politiek belangrijk thema. De verschillen in gezondheid en zorggebruik tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische positie zijn groot én in de afgelopen jaren niet afgenomen. Deze verschillen worden veroorzaakt door een complex van gedragsfactoren, psychosociale factoren en materiële omstandigheden en ze worden beïnvloed door achterliggende mechanismen zoals #gezondheidsvaardigheden.

Voor dit onderzoek hebben wij literatuuronderzoek uitgevoerd, en hebben een checklist ontwikkeld die het Zorginstituut handvatten geeft om rekening te houden met sociaaleconomische #gezondheidsverschillen in (de uitvoering van) beleid

Wil je meer weten? Lees ons onderzoek beneden:

mei-2022_Onderzoeksrapport-Sociaal-economische-gezondheidsverschillen-Equalis_Pharos_ZINdef
Klik voor downloaden van het onderzoek hier.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen