Oplossen knelpunten voor passende dialysezorg

Handreiking om zelf aan de slag te gaan

In de toekomstvisie op dialysezorg zien professionals thuisdialyse als een dialysevorm die veel vaker zou kunnen en moeten worden ingezet1. Onder thuisdialyse verstaan we zowel thuishemodialyse als peritoneale dialyse. Uit eerder onderzoek is daarbij ook gebleken dat patiënten vaker thuis willen dialyseren dan nu het geval is. Daarnaast leidt thuisdialyse tot betere uitkomsten en tot een hogere kwaliteit van leven.

Om te achterhalen waarom er minder mensen thuis dialyseren dan gewenst, hebben wij samen met patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderzocht welke barrières voor thuisdialyse bestaan. Hierbij komen drie thema’s naar voren: de mindset van het team, personeelstekort en de financiering van de dialysezorg. Om beter te begrijpen wat deze barrières betekenen, hebben wij deze in de praktijk geconcretiseerd tot 11 knelpunten.

In dit document delen wij de belangrijkste lessen en bieden een handreiking die ziekenhuizen en dialysecentra ondersteunt in het identificeren en oplossen van knelpunten om zo meer passende zorg aan hun patiënten te leveren. Hiermee hopen we dat ziekenhuizen en dialysecentra een stap kunnen zetten om meer passende zorg aan dialysepatiënten te leveren.

We verwachten dat we met deze handreiking ziekenhuizen en dialysecentra op weg kunnen helpen om de stap naar meer passende dialysezorg te realiseren. We willen alle betrokkenen bedanken voor het delen van hun ideeën, ervaringen en visie. In het bijzonder willen we het Rijnstate Ziekenhuis bedanken voor het openstellen van hun afdeling voor deze pilot en Baxter voor het initiëren van dit onderzoek. Met al deze ervaringen en oplossingen willen we een basis geven om sneller aan de slag te laten gaan.

Wil je meer weten, lees dan ons onderzoek:
221130-Oplossen-knelpunten-passende-dialysezorg

Klik voor downloaden van het onderzoek hier.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Daisy Pieterse
Bel of mail
Daisy Pieterse