Praktijkevaluatie ParkinsonNet haalt de Lancet

Betere kwaliteit en lagere kosten door gespecialiseerde fysiotherapie

Het Lancet Neurology artikel over effecten van het selectieve inkoopbeleid van CZ voor Parkinson patiënten is gepubliceerd! Hierin beschrijven de onderzoekers de toegevoegde waarde van gespecialiseerde fysiotherapie voor Parkinson patiënten in de praktijk van de Nederlandse gezondheidszorg. Equalist Lieke Boonen maakte onderdeel uit van het onderzoeksteam. Ook in een interview in Medisch Contact worden de resultaten beschreven.

Op basis van data van zorgverzekeraar CZ is inzichtelijk gemaakt dat selectief inkopen van gespecialiseerde fysiotherapie voor Parkinson patiënten een positief effect heeft op zowel de kwaliteit van de zorg als de kosten:

  • Patiënten die behandeld worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut hebben minder vaak complicaties zoals botbreuken door een val en worden ook minder vaak opgenomen in het ziekenhuis. Ook was er een tendens tot een lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling.
  • De kosten van deze gespecialiseerde fysiotherapie waren niet hoger, maar juist lager.

Jan Ypinga van CZ en Lieke Boonen van Equalis (voorheen: CZ) zijn blij met de resultaten: “Niet eerder is onderzoek naar dit onderwerp gedaan onder zo’n grote en representatieve groep, over meerdere jaren. We hebben nu voor het eerst inzicht in de impact van gespecialiseerde behandeling in de alledaagse praktijk. We zijn blij dat is aangetoond dat patiënten met gespecialiseerde fysiotherapie minder last krijgen van complicaties, voor mensen met Parkinson is dit echt goed nieuws. En het stelt patiënten en verwijzers in staat om een duidelijke keuze te maken voor kwaliteit van zorg.’

Hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc, die onderdeel uitmaakte van het onderzoeksteam, benadrukt het grote belang van specialisatie voor een complexe aandoening als de ziekte van Parkinson: “Deze analyse van zorgdeclaraties geeft op geheel nieuwe wijze inzicht in de meerwaarde van ParkinsonNet, maar dan in de echte dagelijkse praktijk. De bevindingen benadrukken eens te meer dat mensen met Parkinson het verdienen om behandeld te worden door een expert die veel verstand heeft van deze ingewikkelde ziekte, en die goed op de hoogte is van de allerlaatste inzichten.”


Meer weten over dit onderzoek?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen