Premieverschillen tussen zorgverzekeraars nemen toe

Belang van het resultaat op zorginkoop én risicoverevening in de premiestelling groeit

Blog: waardoor wordt de toename in premieverschillen in 2019 veroorzaakt?

In de media hebben we kunnen lezen dat meer verzekerden (7% ipv 6,2%) in 2019 zijn geswitcht van zorgverzekeraar. Door de toegenomen premieverschillen tussen zorgverzekeraars loonde het eind 2018 dan ook om goed te kijken wat jouw wensen zijn en of het niet wat goedkoper kan. Voor een gezin kon de besparing flink oplopen. Equalis heeft zich gebogen over de vraag: waardoor wordt deze toename in premieverschillen veroorzaakt?

We hebben onze analyse op openbare gegevens gebaseerd. In Nederland wordt de opbouw van de premies door alle verzekeraars op hun websites gepubliceerd. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende kostencomponenten en de concurrentiepositie van individuele verzekeraars. Uit onze analyse van deze cijfers blijkt dat de ingezette reserves van zorgverzekeraars afnemen, de bedrijfskosten dalen en het belang van collectiviteitskortingen naar alle waarschijnlijkheid zal afnemen.

Daarmee wordt het resultaat na risicoverevening en zorginkoop steeds belangrijker om een concurrerende premie in de markt te kunnen zetten. Hiermee komt de focus meer op de resultaten van zorginkoop. Echter, het resultaat van een zorgverzekeraar kan ook nog steeds sterk worden beïnvloed door de samenstelling van de verzekerdenportefeuilles. Dit leidt af van de primaire taak van zorginkoop.

Door de wettelijke afbouw van de collectiviteitskorting per 1 januari 2020 naar 5%, verwachten wij dat het resultaat op zorginkoop èn risicoverevening de komende jaren een prominentere rol gaat spelen. We roepen op tot een meer gedetailleerde analyse van de oorzaken van deze resultaatsontwikkeling, de mogelijke gevolgen en gewenste oplossingsrichtingen.

Wil je meer weten? Lees dan ons artikel beneden.

Premieverschillen tussen zorgverzekeraars nemen toe

Hierbij de link naar de PDF en link naar de brondata. Naar aanleiding van onze blog zijn Kamervragen aan Minister Bruins gesteld, die deze als volgt heeft beantwoord. Ook heeft Zorgvisie een publicatie aan ons artikel gewijd.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Barry Egberts
Bel of mail
Barry Egberts