Samen naar een alternatief systeem ter ondersteuning van de paramedie

Equalis onderzoekt alternatieven voor diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH)

In opdracht van een grote groep samenwerkende organisaties uit de paramedische zorg (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid) en voortkomend uit het bestuurlijk akkoord paramedische hulp voert Equalis onderzoek uit naar mogelijkheden om het diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH) te vervangen door een alternatief (classificatie-)systeem. Het huidige systeem (DCSPH) wordt als achterhaald beschouwd en sluit niet goed aan bij de huidige visie op zorg en gezondheid. Met de ontwikkeling van een alternatief systeem hoopt men onder andere het primaire zorgproces beter te kunnen ondersteunen, de administratieve lasten te verlagen en de ervaren knelpunten bij het classificeren van cliënten op te lossen.

In de uitvoering van het onderzoek betrekken we een brede vertegenwoordiging van de partijen in de paramedie (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheidsorganisaties). Het eindproduct is een advies over de mogelijkheden voor de invoering van een alternatief systeem met een implementatieplan. Dit advies vormt de basis voor besluitvorming over een eventuele invoering van dit alternatieve systeem.

In de inventarisatiefase maken we gezamenlijk met de verschillende partijen het huidige gebruik van de DCSPH en alle voor- en nadelen van dit systeem inzichtelijk. Parallel ontwikkelen we een beoordelingskader op basis van de gewenste doelen en randvoorwaarden voor een nieuw (classificatie-)systeem. Tijdens de tweede fase beoordelen we samen met de betrokken partijen een set van alternatieve systemen en een mogelijke combinatie van deze systemen om op die manier tot een breed gedragen voorkeurssysteem te komen. We sluiten het project af met de implementatiefase, waarin we een implementatieplan voor het voorkeurssysteem opstellen.

Betrokken partijen