SiRM opgesplitst in SiRM & Equalis

Nieuws

Equalis Strategy & Modeling gestart!

Per 1 januari 2017 is Equalis Strategy & Modeling B.V. gestart. Equalis komt voort uit de opsplitsing van SiRM. Medeoprichter Piet Stam verwierf alle aandelen van de besloten vennootschap en is met een deel van de medewerkers onder de nieuwe naam Equalis verder gegaan. Tegelijkertijd heeft Barry Egberts de overstap gemaakt van Zilveren Kruis naar Equalis. Hij is naast Piet Stam de tweede vennoot van Equalis.

Wie is Equalis?

Equalis is een gezondheidseconomisch adviesbureau. Onze drijfveer is het verbeteren van de gezondheidszorg. Dat doen we door de professionaliteit van het consultancy vak te combineren met de innovativiteit en degelijkheid van de academische kennisontwikkeling. We zetten complexe vraagstukken om naar eenvoudige en praktisch toepasbare oplossingen die impact hebben voor onze opdrachtgevers. We adviseren en begeleiden onze opdrachtgevers in de ontwikkeling naar een ‘data gedreven’ organisatie.

Piet Stam

Piet Stam

Piet is een expert op het gebied van datamodellering en op thema’s als de risicoverevening en kwaliteitsmetingen. Hij is econometrist en gepromoveerd in de gezondheidseconomie op het onderwerp risicoverevening. De carrière van Piet heeft zich altijd op het snijvlak van wetenschap en praktijk afgespeeld. Als data gedreven beleidsadviseur risicoverevening en prestatiemeting heeft Piet twaalf jaar lang brede praktijkervaring opgedaan met zowel de verzekeringsfunctie als zorginkooprol van zorgverzekeraars. Tevens was hij voor deze zorgverzekeraar tien jaar achtereen de vaste vertegenwoordiger in de landelijke commissie die de minister van VWS adviseert over de vormgeving van het risicovereveningsmodel.

In 2008 was Piet medeoprichter van rechtsvoorganger SiRM B.V. (thans Equalis). Hij heeft sindsdien adviesopdrachten binnen de somatische zorg, de geneeskundige GGZ, de extramurale V&V, de voormalige AWBZ en de Wmo uitgevoerd. Hij is lid van het internationale Risk Adjustment Network van gezondheidseconomen en als gastonderzoeker verbonden aan de sectie gezondheidseconomie en doelmatigheidsonderzoek van de Vrije Universiteit.

Barry Egberts

Barry is econoom en heeft daarnaast de master of Management & Organisation bij Tias afgerond. Na zes jaar in de telecom te hebben gewerkt als finance manager bij Lucent maakte hij in 2003 de overstap naar Achmea Zorg (Agis en Zilveren Kruis). Barry heeft veertien jaar bij Achmea meerdere rollen vervuld, waarbij hij vanaf 2006 onder andere verantwoordelijk werd voor business intelligence. Daarna heeft hij het Expertisecentrum voor Agis opgezet en vervolgens als senior manager leiding gegeven aan het Kenniscentrum voor Achmea Zorg (later Zilveren Kruis), waar hij verantwoordelijk was voor (big) data analytics, business intelligence en consultancy.

Met de overstap naar Equalis wil Barry zijn expertise breder inzetten binnen de gezondheidszorg. Hij gaat zich vooral richten op het implementeren van data gedreven werken in de zorg.

drs. Barry Egberts, MMO