Solidariteit van het Nederlandse zorgstelsel nog wel houdbaar?

Iedere burger moet kunnen beschikken over goede en betaalbare zorg

Solidariteit vormt de basis van ons zorgstelsel

Het solidariteitsprincipe dat iedere burger beschikt over goede zorg en een goede zorgverzekering staat in Nederland voorop. Immers elke partij in de zorg doet zijn best (lees: moet zijn best doen) voor iedere klant, ongeacht de gezondheid van die klant. Wij zien dat door verschillende ontwikkelingen waaronder de stijgende zorgkosten en toename van arbeidstekorten in de zorg de solidariteit in de zorg onder druk komt te staan. Dit roept vragen op welke eisen wij als maatschappij willen stellen aan de solidariteit van ons zorgstelsel en welke prijs wij (samen) bereid zijn te betalen daarvoor.

Vintura en Equalis vinden het belangrijk om bij te dragen aan een toekomstbestendig  zorgstelsel dat toegankelijk en betaalbaar is én blijft voor iedereen. De komende tijd gaan wij daarover in gesprek met opinieleiders en experts, wil je meer weten? Lees dan ons artikel:

Solidariteit-van-het-Nederlandse-zorgstelsel
Klik voor downloaden van het artikel hier.

Wil je met ons in gesprek over dit onderwerp?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen