Johan Visser

Johan.Visser@equalis.nl +31 6 4168 5221

Consultant

Johan is analytisch zeer sterk en een expert in het Nederlandse zorgstelsel

Johan is consultant bij Equalis. Johan is econometrist en gezondheidseconoom. Reeds vanaf 2001 doet hij onderzoek naar het Nederlandse zorgstelsel. In eerste instantie bij Prismant, waar hij onder andere onderzoek deed naar het risicoverveningsmodel. In 2006 is hij overgestapt naar de Nederlandse zorgautoriteit. Daar heeft hij in eerste instantie gewekt aan de bekostiging van de ziekenhuizen en GGZ instellingen. Later was hij programmamanager monitoring en datakwaliteit. In die functie was hij verantwoordelijk voor het vraagstuk over welke informatie de NZa zou moeten beschikken om haar regulerings- en toezichtstaken goed uit te voeren. In 2011 is hij overgestapt naar Equalis. Bij Equalis heeft Johan  onder andere verschillende onderzoeken in opdracht van het Ministerie van VWS naar de mogelijkheden voor verbetering van het risicovereveningsmodel uitgevoerd. Tevens heeft Johan verschillende gemeenten ondersteund bij het verbeteren van hun informatievoorziening voor de zorginkoop en onderzoek op de (juiste) werking en samenhang van de verdeelmodellen in het sociaal domein.

 

De passie van Johan is om complexe problematiek te doorgronden en te vertalen naar inzichten die kunnen bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg. Johan heeft een gedegen kennis van het Nederlandse zorgstelsel. Door zijn analytische insteek legt hij verbindingen tussen verschillende onderwerpen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Johan haalt er voldoening uit om deze inzichten op anderen over te brengen, zodat ook anderen in staat zijn om de juiste acties te verbinden aan deze inzichten.

 
Case
Hoe kom je tot doelmatige zorg?
bekijk case