Piet Stam

Piet.Stam@Equalis.nl

Associate Partner

Piet verbindt de wetenschap met de praktijk

Piet is associate partner bij Equalis. Hij is econometrist en gepromoveerd in de gezondheidseconomie op het onderwerp risicoverevening. De carrière van Piet heeft zich altijd op het snijvlak van wetenschap en praktijk afgespeeld. Na twee jaar bij een wetenschappelijk onderzoeksbureau te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar zorgverzekeraar Agis (en rechtsvoorganger ZAO). Als datagedreven beleidsadviseur risicoverevening en prestatiemeting heeft Piet twaalf jaar lang brede praktijkervaring opgedaan met zowel de verzekeringsfunctie als zorginkooprol van zorgverzekeraars. Tevens was hij tien jaar achtereen de vaste vertegenwoordiger van deze zorgverzekeraar in de landelijke commissie die de minister van VWS adviseert over de vormgeving van het risicovereveningsmodel. In 2008 was Piet medeoprichter van Equalis (en rechtsvoorganger SiRM) en heeft sindsdien adviesopdrachten binnen de somatische zorg, de geneeskundige GGZ, de extramurale V&V, de voormalige AWBZ en de Wmo uitgevoerd. Hij is lid van het internationale Risk Adjustment Network van gezondheidseconomen en als gastonderzoeker verbonden aan de sectie gezondheidseconomie en doelmatigheidsonderzoek van de Vrije Universiteit.

 

Piet is een expert op het gebied van data modellering en op thema’s als de risicoverevening en kwaliteitsmetingen. Hij wordt gedreven door continu op zoek te gaan naar nieuwe en innovatieve methodes en technieken in de gezondheidseconomie. Hij blinkt uit door bruggen te slaan tussen wetenschap en praktijk. Piet is recht door zee en verbindt partijen op basis van inhoud en het gezamenlijke belang. Daarbij is zijn onafhankelijke positie voor hem belangrijk, immers, voor hem staat het hogere maatschappelijke doel voorop.

 
Case
De impact van de risicoverevening
bekijk case