Reinie Gerrits

Reinie.Gerrits@equalis.nl +31 6 2133 2274

Consultant

Reinie’s is expert in kwalitatief onderzoek en in heldere en transparante communicatie van kennis

Reinie is sinds eind 2019 consultant bij Equalis. Zij heeft een Master ‘Gezondheidszorg Economie, Beleid en Management ’ behaald bij Karolinska Instituut in Stockholm en promoveert in 2020 bij Amsterdam UMC – Universiteit van Amsterdam met het onderwerp “Verantwoord interpreteren en rapporteren van gezondheidzorgonderzoek”.  Binnen haar promotieonderzoek heeft zij zich toegespitst op de interpretatie en gebruik van statistische informatie over gezondheid en zorg op beleidsniveau en de rapportering van gezondheidszorgonderzoek in zowel wetenschappelijke als maatschappelijke publicaties. Voor haar promotieonderzoek heeft ze vernieuwende projecten opgezet en uitgevoerd gebruikmakend van kwalitatieve methoden waaronder document analyses, semi-gestructureerde interviews en focusgroepen. Daarnaast heeft zij binnen haar master en promotieonderzoek ervaring opgedaan met instrumentontwikkeling, vragenlijstonderzoek en kwantitatieve data-analyse.

 

Reinie’s kerndoel is om uitdagingen in de zorg aan te pakken door heldere en transparante communicatie van kennis. Door haar wetenschappelijke achtergrond, kritische houding en sterk analytische insteek weet ze constant vernieuwende inzichten naar boven te halen in haar projecten. Daarbij weet ze altijd toe te werken naar concrete oplossingen. Ze krijgt energie van het vertalen van lastige wetenschappelijke conclusies naar heldere adviezen, het verbinden van verschillende partijen in de zorg en sterk teamwork met haar collega’s.