René Hoekstra

+31 6 2280 4753

Strategisch partner

René ziet snel verbanden in complexe vraagstukken én is een expert op data analytics

René is strategisch partner bij Equalis. Hij heeft een master Economics & Law van de Universiteit Utrecht. Na zijn master heeft hij van  2008 t/m 2020 bij Zilveren Kruis gewerkt. Hij heeft hier gewerkt als Senior Business Intelligence (BI) Analist, Senior Research Consultant en in het laatste jaar was hij manager van het team Research Consultancy bij het Kenniscentrum van Zilveren Kruis. Als Senior BI Analist heeft René zich met name bezig gehouden met benchmarking van zorgaanbieders, fraude detectie en de wettelijke verantwoordingen t.b.v. de risicoverevening. Bij het team Research Consultancy heeft hij projecten gedaan voor zorginkoop, financiën en commercie zoals beleidsevaluaties, rendements-analyse en de relatieve zorginkoop positie in de markt. René heeft zich in deze functies ontwikkeld als een expert op het gebied van de risicoverevening en analytics en is zeer bekwaam met SAS, R, statistiek en machine learning. Hij heeft in 2020 de overstap gemaakt naar Equalis, eerst in de rol van consultant en sinds begin 2023 in de rol van strategisch partner.

 

De kracht van René is dat hij snel verbanden ziet in complexe vraagstukken en deze kan gebruiken om tot heldere adviezen te komen. Bij het opstellen van deze adviezen houdt hij rekening met de belangen van de klant en de context waarin deze zich bevindt. Zijn ervaring op het gebied van data analyse zet hij in om de bevindingen en adviezen met feiten te onderbouwen. Dit alles doet hij in een prettige samenwerking met de klant waarin transparantie en open communicatie centraal staan.