René Goudriaan

Rene.Goudriaan@equalis.nl +31 6 5538 5047

Associate Partner

René is een expert in het Nederlandse zorgstelsel en de risicoverevening

René is associate partner bij Equalis sinds 2014. Hij behaalde zijn doctoraalexamen econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zelfstandig financieel-economisch adviseur geweest en was eerder verbonden aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij was een van de oprichters van onderzoeksbureau APE Public Economics, waarvan hij tot 1 juli 2014 partner/directeur was.

 

Vanaf 1980 heeft René een groot aantal projecten uitgevoerd voor ministeries, publieke en gesubsidieerde instellingen, toezichthouders, brancheorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Hij publiceert regelmatig over gezondheidseconomie, econometrie, openbare financiën en kunsteconomie.

 

René is sinds 1995 betrokken bij de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet en voorheen de Ziekenfondswet. Hij heeft in dat kader onder meer het risicovereveningsmodel voor de geneeskundige GGZ ontwikkeld. René heeft veel ervaring met economisch advies en onderzoek in de zorgsector, de sector kunst en cultuur, en vraagstukken van economische regulering.