Ruth van Ingen Schenau

Ruth.van.IngenSchenau@equalis.nl

Stagiair

Ruth onderzoekt de meerjarige over- en ondercompensatie van subgroepen in de risicoverevening

Ruth is in 2018 afgestudeerd als diëtist en voedingsdeskundige (aan De Haagse Hogeschool). Daarna is zij hier aan de slag gegaan als stage- en afstudeercoördinator. Momenteel studeert zij Gezondheidswetenschappen (specialisatie Gezondheidsbeleid) aan de Vrije Universiteit. Voor haar masterscriptie doet zij onderzoek naar de risicoverevening. Het doel van haar onderzoek is om te ontdekken of bepaalde individuen of subgroepen ondergecompenseerd worden wanneer enkel naar een jaar wordt gekeken, maar overgecompenseerd worden wanneer de compensatie van meerdere jaren worden vergeleken (of andersom; overgecompenseerd bij een eenjarig perspectief en ondergecompenseerd bij een meerjarig perspectief). Nadat zij hier inzicht in heeft opgedaan wil zij onderliggende oorzaken van deze ontwikkelingen onderzoeken.

 

Vanuit haar huidige werk heeft zij veel contact met verschillende partijen en Ruth haalt er veel energie uit een gezamenlijk doel bereiken. Daarnaast ligt haar passie bij gezondheid in de breedste zin van het woord. Voeding, sport en gedragsverandering kan ze uren over doorpraten, maar ook gaat ze een goede discussie over gezondheidsbeleid niet uit de weg.