Verschillen in het resultaat van verevening en zorginkoop tussen verzekeraars blijven groot

Premieverschillen tussen zorgverzekeraars nemen af door verlaging collectiviteitskorting

Resultaat van zorgverzekeraars wordt nog steeds sterk beïnvloed door populatiesamenstelling

Vorig jaar berichtten wij over een toename in de premieverschillen tussen zorgverzekeraars en een aantal opvallende marktontwikkelingen. Zoals de afname van de inzet van de reserves en het feit dat het resultaat na risicoverevening en zorginkoop steeds belangrijker wordt om een concurrerende premie in de markt te kunnen zetten. Populatieverschillen spelen daarbij een belangrijke rol.

Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben wij opnieuw gekeken naar de premieopbouw van de verschillende zorgverzekeraars. Hebben deze ontwikkelingen zich verder doorgezet en is het effect van de verlaging van de afbouw van de collectiviteitskorting naar 5% zichtbaar? We hebben ook voor 2020 een en ander op een rijtje gezet.

De premieverschillen tussen de verzekeraars nemen in 2020 iets af. Alhoewel de bandbreedte tussen de verzekeraar met de hoogste en die met de laagste premie gelijk blijft, neemt de spreiding in de premies af. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de lagere opslag voor de collectiviteitskorting. Het maximeren van de korting naar 5% heeft niet geleid tot meer overstappers dan in 2019.

De verschillen in het resultaat van verevening en zorginkoop blijven groot, waarbij het resultaat van zorgverzekeraars nog steeds sterk wordt beïnvloed door de samenstelling van de verzekerdenportefeuilles. Dat zien we nog steeds bij de gemeentepolissen en dit jaar valt het negatieve resultaat van de populatie die kiest voor een restitutiepolis op. Het resultaat van verevening en zorginkoop bij de koplopers van vorig jaar is overigens wel sterk afgenomen, maar blijven het hoogst in de markt.

Overall zien we in 2020 dezelfde ontwikkelingen als in 2019. Vanwege de coronacrisis kan dit in 2021 (en verder) wel eens heel ander beeld geven gezien de grote afwijkende kostenpatronen in 2020 en de gevolgen hiervan voor de (vaststelling van de) risicoverevening. Het wordt een hele klus de komende maanden om hiervan de impact te overzien en tijdig tot een oplossing hiervoor te komen, immers je wilt voorkomen dat de coronacrisis leidt tot concurrentiële voor- of nadelen.

Wil je meer weten? Lees dan ons artikel beneden:

Verschillen in het resultaat van verevening en zorginkoop tussen verzekeraars blijven groot

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Barry Egberts
Bel of mail
Barry Egberts