Visie

Van data, kennis én verbinden naar impact

Equalis verbindt data, kennis en de stakeholders van de gezondheidszorg

Wij positioneren ons als vertrouwde derde partij in de zorg

Equalis streeft er naar dat elke Euro in de zorg in Nederland zo efficiënt mogelijk wordt besteed

Het solidariteitsprincipe dat iedere burger beschikt over goede zorg en een goede zorgverzekering staat voor ons voorop. Immers elke partij in de zorg moet zijn best doen voor iedere klant, ongeacht de gezondheid van die klant. Wij willen met onze adviezen en onderzoeken bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van gepaste zorg in Nederland.

Equalisten hebben kennis van èn hart voor de zorg

Wij zijn experts in het Nederlandse zorgstelsel, waaronder de risicoverevening en bekostiging. Hiervoor investeert Equalis continu in de kennisontwikkeling van haar mensen. We zijn gedreven om met onze kennis en expertise bij te dragen aan een duurzaam zorgstelsel dat toegankelijk is èn blijft voor iedereen.

We zetten complexe vraagstukken om naar eenvoudige en praktisch toepasbare oplossingen

Dat doen we door de professionaliteit van het consultancy vak te combineren met de innovativiteit en degelijkheid van de academische kennisontwikkeling. Equalis wil voorop lopen op het gebied van methoden, technieken en verantwoord data gebruik. We adviseren en begeleiden onze klanten bij praktisch toepasbare oplossingen.

Wij zijn Equalis: verbindend, gedreven & enthousiast

Wij zijn kritisch, leggen de lat hoog en stellen hoge eisen aan onze diensten en oplossingen. We hebben plezier in ons werk en met elkaar. We leggen verbindingen en brengen mensen met elkaar in contact. We houden van data en harde feiten, we interpreteren objectief en implementeren vanuit ons hart.

Equalis Strategy & Modeling is een gezondheidseconomisch adviesbureau

Dat betekent dat wij klanten adviseren over oplossingen voor hun gezondheidseconomische problemen. Het zorgstelsel in Nederland is continu in beweging, zowel zorgvraag als -aanbod verandert, nieuwe vormen van bekostiging worden geïntroduceerd, de risicoverevening wordt gewijzigd, er komen nieuwe spelers op de markt, etc. Equalis heeft zowel vanuit theorie als praktijk alle kennis en expertise in huis om de (mogelijke) gevolgen voor de prikkels in het zorgstelsel vast te stellen. Wij snappen hoe zorginhoudelijke ontwikkelingen en wijzigingen in financiering (bekostiging, risicoverevening) uitwerken op het gedrag van de spelers in het zorgstelsel.

 


“Solidariteit is het fundament van ons zorgstelsel”
Barry Egberts