Visie

Van data en kennis naar impact

Data gedreven verbeteren in de gezondheidszorg

Equalis verbindt partijen, kennis en data in de gezondheidszorg

Onze drijfveer is het verbeteren van de gezondheidszorg. Hier willen we aan bijdragen, hier maken we ons hard voor.

We adviseren, analyseren, begeleiden en implementeren. Altijd vanuit feiten en de data. Dat doen we door het consultancyvak te combineren met de innovativiteit en degelijkheid van de academische kennisontwikkeling. Wij positioneren ons als vertrouwde derde partij in de zorg en helpen de vele stakeholders in de zorg hun impact te vergroten. Onze kracht is het omzetten van complexe vraagstukken naar eenvoudige en praktisch toepasbare oplossingen, die impact hebben voor onze opdrachtgevers. We helpen dan ook graag met vraagstukken die een gestructureerde, analytische aanpak nodig hebben. We gaan zelfs een stap verder, we bouwen graag mee aan een datagedreven cultuur bij onze klanten.

Wij zijn Equalis. We houden van data en feiten, we analyseren vanuit een gedegen kennis van de gezondheidszorg, we interpreteren objectief en we implementeren vanuit ons hart.


“Wij verbinden en implementeren met passie”
Piet Stam
 

Visie op data in de zorg

Equalis helpt organisaties data gedreven te beslissen

Steeds meer organisaties willen hun beleid baseren op feiten vanuit analyses en onderzoek. Belangrijk daarvoor is de ontwikkeling naar een organisatie met goed opgeleide data professionals met een hoge ambitie ten aanzien van de aspecten data-integriteit, veiligheid en privacy. Dit geldt evenzeer voor de gezondheidszorg. Ook daar is het van groot belang dat data actief en continu worden ingezet, zodat er een lerende organisatie ontstaat die haar beleidsontwikkeling baseert op feiten vanuit gedegen analyses en onderzoek. Lerende organisaties die data gebruiken als basis voor het nemen van beslissingen hebben de meeste impact. Equalis begeleidt organisaties in de ontwikkeling naar een data gedreven organisatie.

Onze overtuiging is dat actieve inzet van interne en externe (data)bronnen garant staat voor een lerende organisatie die haar adviezen en/of beleid baseert op feiten vanuit gedegen analyses en onderzoek. Data gedreven bedrijfsvoering is noodzakelijk om te kunnen anticiperen op verwachte en onverwachte ontwikkelingen in de zorgmarkt.

Data is dan ook één van de belangrijkste productiemiddelen. Dit betekent een groot belang van een hoge datakwaliteit, een besef dat een groot deel van de tijd gaat zitten in werkzaamheden die hiermee samenhangen en goede duiding van de data. Waarbij het onderscheidende voor iedere organisatie niet zozeer de data zelf is, maar de intelligentie die je eraan toevoegt, de duiding die er aan wordt gegeven en de acties die daaruit voortvloeien.

Equalis is ‘thought leader’ op het thema ‘data gedreven werken’ in de zorg. Equalis verbindt data, kennis en de stakeholders van de gezondheidszorg. Equalis wil voorop lopen op het gebied van methoden, technieken en data gebruik en is op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Hiervoor investeert Equalis continu in de kennisontwikkeling van haar mensen.


Mail of bel me gerust bij vragen
Bel of mail Piet Stam
Terug naar de homepage
Bel of mail
Piet Stam