Wat is het doel van de risicoverevening?

Moet risicoverevening risicoselectie tegengaan of ook doelmatigheid bevorderen?

Moet #risicoverevening uitsluitend #risicoselectie tegengaan of daarnaast ook #doelmatigheid bevorderen?

Een bekend doel van risicoverevening op de zorgverzekeringsmarkt is om prikkels tot risicoselectie te verminderen. De relatie tussen risicoverevening en doelmatigheid is echter complex. Het is de vraag of doelmatigheid van zorg ook als doel van risicoverevening moet worden gezien. Daarover is geen consensus, ondanks recente verwoede pogingen. In een gezamenlijke bijdrage roepen auteurs van Equalis Strategy & Modeling en Erasmus School of Health Policy & Management de overheid daarom op om deze knoop door te hakken. Zodat voor iedereen glashelder is in welke richting de #risicoverevening (wel & niet) doorontwikkeld moet worden.

Wil je meer weten. lees dan ons artikel in het ESB:

Ven-W.-van-de-et-al.-2022-ESB-te-verschijnen.

Klik voor downloaden van het artikel hier.